DISCLOSE

DIstribution, StruCture and functioning of LOw-resilience seafloor communities and habitats of the Dutch North SEa (Verspreiding, structuur en functioneren van kwetsbare bodem gemeenschappen en habitats in de Nederlandse Noordzee)

DISCLOSE is een samenwerking van

(Vind de teamleden hier)

 

en werd gefinancieerd door 

DISCLOSE liep van maart 2016 – maart 2021

Project doelen

De Noordzee herbergt een grote variatie aan habitats en soorten. Tegelijkertijd is het een van de meest gebruikte mariene regios ter wereld. Enkele van de habitats en soorten worden bedreigd door deze intensieve activiteiten.  

DISCLOSE had als doel om de verschillende habitats van de Noordzee in kaart te brengen, waarbij extra aandacht werd gegeven aan de verspreiding, structuur en het functioneren van kwetsbare bodemgemeenschappen. Een combinatie van ruimtelijk-gestructureerde meetmethoden werd toegepast. Van grootschalige akoestische metingen op afstand (TU), tot video technieken op de middelgrote schaal (RUG), tot aan kleinschalige analyses van functionele eigenschappen van bodemgemeenschappen (NIOZ). Stichting de Noordzee bewaakte de maatschappelijke relevantie van de onderzoeksvragen binnen het project, en verspreidde de onderzoeksresultaten naar beleidsmedewerkers, natuurorganisaties en andere belanghebbenden van de Noordzee. Met deze multidisciplinaire aanpak wilde DISCLOSE de gedetailleerde, kleinschalige bevindingen van het functioneren van de bodemgemeenschap extrapoleren door gebruik te maken van de vergaarde kennis op de grotere schalen. Hierdoor zijn de huidige monitoring technieken verbeterd en kennis geleverd die benodigd is voor een duurzaam beheer van de (Nederlandse) Noordzee. 

Resultaten

DISCLOSE heeft meerdere wetenschappelijke artikelen opgeleverd, publiceerde twee keer per jaar informatieve nieuwsbrieven, en organiseerde een symposium (2019) en een webinar (2020) om de bevindingen te delen met geïnteresseerden. Daarnaast ontwikkelde DISCLOSE ook een interactieve online kaart van de Noordzee, waardoor iedereen die wil zelf de Noordzee kan ontdekken. Je kan daarnaast ook een toegankelijke samenvatting van de meeste resultaten lezen in dit interactieve kaartverhaal.