Akoestische kartering van leefgebieden op basis van ‘backscatter’ gegevens

TU Delft, Leo Koop