Expedities

DISCLOSE heeft in totaal aan 5 expedities deelgenomen. Hieronder staan ze verder uitgelegd.

Expeditie 1

Schip: Pelagia, NIOZ
Wanneer: Juni 2017
Waar: Het Friese Front, een zandgolven gebied bij Texel en voor de kust van Egmond
Wie: Leo Koop, Karin van der Reijden, Sarah O’Flynn

Doel:
DISCLOSE kon meevaren op deze gecombineerde onderzoeksreis van de SANDBOX en PULSE projecten. Gedurende deze tweeweekse expeditie had het PULSE project het doel om een inschatting te maken van de impact van boomkor en pulsvisserij op het bodemleven en het functioneren van de zeebodem.  Het SANDBOX prjoect verzamelde gedetailleerde informatie over sediment en bodemgemeenschappen over zandgolven. DISCLOSE onderzoekers konden hun apparatuur en bemonsteringsprotocollen uittesten en ervaring opdoen met werken op zee.

Resultaten: 
Paper over de ruimtelijke verspreiding van bodemleefgemeenschappen en zandribbels over getijde-gedreven zandgolven. pdf
Paper over de effecten van boomkor visserij op het bodemleven.

 

Expeditie 2

Schip: Neptune, OCEANA
Wanneer: Augustus 2017
Waar: De Borkumse Stenen, de Centrale Oestergronden, de Doggerbank, en de Bruine Bank
Wie: Leo Koop, Karin van der Reijden, Sarah O’Flynn

Doel:
DISCLOSE kon meevaren tijdens de grote expeditie van OCEANA. Tijdens deze 2.5 week lange expeditie streefde OCEANA ernaar om het netwerk aan beschermde gebieden in het Nederlandse deel van de Noordzee te versterken. Dit deden ze door videobeelden, onderwater foto’s en bodemmonsters te verzamelen in beschermde en onbeschermde gebieden. De onderzoekers van DISCLOSE hebben bijgedragen aan de bemonsterplannen door kennis te delen over de doelgebieden, en achteraf bij de interpretatie van de verzamelde gegevens. Daarnaast konden ze hun apparatuur testen.

Resultaten:
Paper over de ontdekking van Sabellaria spinulosa (zandkokerworm) riffen in het Bruine Bank gebied.

 

Expeditie 3

Schip: Pelagia, NIOZ
Wanneer: Oktober 2017
Waar: De Bruine Bank
Wie: Leo Koop, Karin van der Reijden, Sarah O’Flynn

Doel:
Deze 2-week durende expeditie heeft het Bruine Bank gebied in groot detail opgemeten. De Sabellaria spinulosa riffen die tijdens de OCEANA expeditie (expeditie 2) waren gevonden werden verder onderzocht. Deze studie omvatte onder andere de relatie tussen de bodemgemeenschappen en de geomorfologische structuren van de Bruine Bank zandbank en bovenliggende zandgolven.

Resultaten:
Paper over de ruimtelijke verspreiding van endobenthos leefgemeenschappen over de grote zandbank en zandgolven.  pdf
Paper over zeebodem classificatie gebaseerd op backscatter gegevens van een multibeam echolood  in een zandgolven omgeving.  pdf
Paper over de karakterisering van de zeebodem aan de hand van backscatter gegevens van een multibeam echolood. pdf

Blog:
Deze expeditie was Danielle Prins de Jonge mee. Zij schreef gedurende de reis meerdere blogs over de planning, de expeditie-doelen en het werk aan boord.

(1): “We willen het leven op de Bruine Bank voorspellen, en wel zo”
(2): “Storm! Wat je niet kapot maakt, maakt je sterker”
(3): “Waarom wij krabben bespioneren”
(4): “Duiken met Bruce – De zoektocht naar de kokerworm-riffen”
(5): “Het leven van een wetenschapper kent vele facetten”
(6): “Dag Noordzee – Hallo kantoor”

 

Expeditie 4

Schip: Pelagia, NIOZ
Wanneer: Mei 2019
Waar: De Bruine Bank
Wie: Leo Koop, Karin van der Reijden

Doel:
Deze expeditie van 1 week was gewijd aan het verder bestuderen van de Sabellaria spinulosa riffen die we vonden tijdens de OCEANA expeditie (expeditie 2). De belangrijkste doelen waren het inschatten van het totale oppervlakte van de riffen, hun verspreiding en het effect van de riffen op de lokale biodiversiteit/ecosysteem.

Resultaten:
Paper over het identificeren van centimeter-grote zandribbels met multibeam echolood gegevens. pdf
– Manuscript over de implicaties voor de beschermingswaarde van de fragmentarische verspreiding van de Sabellaria spinulosa riffen. (Momenteel onder revisie)

 

Expeditie 5

Schip: Pelagia, NIOZ
Wanneer: Oktober 2019
Waar: Een transect van Terschelling tot de Doggerbank
Wie: Karin van der Reijden, Timo Gaida (TU Delft)

Doel:
Deze 2-weekse expeditie werd gedeeld met de NIOZ onderzoeker Helge Niemann, die zich richt op menthaan bronnen rond de Doggerbank. DISCLOSE richtte zich op het verzamelen van akoestische, videografische en bodemgemeenschap- gegevens over de verschillende habitat-typen die tussen Terschelling en de Doggerbank liggen. Dat betreft de kustzone, het Friese Front, de Centrale Oestergronden en de Doggerbank zelf. Met deze data wil DISCLOSE een soort ‘vingerafdruk’ maken van elk habitat, wat helpt bij het extrapoleren van waarnemingen tussen de verschillende meettechnieken.

Resultaten:
Manuscript over de habitat-specifieke akoestische ‘vingerafdrukken’.  (wordt aan gewerkt)